เกี่ยวกับเรา

เรื่องราวของเรา

ไม้หายากทั้งหมดที่ถูกใช้พื่อสร้างคุ้มวังเหนือวิลล่าแห่งนี้เป็นผลงานการสะสมและออกแบบโดยเจ้าของรีสอร์ทที่ใช้เวลากว่าสิบปีในการรวบรวม วิลล่าแต่ละหลังนั้นสร้างขึ้นจากไม้ชนิดเดียวกันทั้งหลังไม่ว่าจะไม้สัก ไม้ประดู่ หรือไม้มะค่า ทั้งหมดนี้เป็นการออกแบบที่สะท้อนถึงความมั่งคั่งตามแบบอดีต ไม้ทั้งหมดนี้ถูกเฟ้นหามาจากแหล่งต่างๆทั้งประเทศไทยเองไปจนถึง พม่า กัมพูชา และลาวต่างก็ถูกนำมาสร้างอย่าพิถีพิถันโดยช่างฝีมือจากสันกำแพงที่ใช้เวลาหลายปีกว่าจะมาเป็นรีสอร์ทที่โอ่อ่าแห่งนี้

ในอดีตไม้ที่ใช้ในการสร้างบ้านเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมั่งคั่งและที่คุ้มวังเหนือวิลล่าแห่งนี้ได้เลือกใช้ไม้ที่หายากที่สุดในการสร้างวิลล่าแต่ละหลัง โดยจะเห็นได้จากเสาไม้อันเป็นเอกลักษณ์ของเราที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 2 เมตร และยังมีกลิ่นหอมอบอวลที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย

นอกจากนั้นเรามีพื้นที่สวนสีเขียวที่กว้างขวางเต็มไปด้วยพืชไม้นานาพันธุ์มอบโอกาสให้ท่านได้ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

© 2018 KHUM WANG NUEA VILLA All rights reserved